هیچوقت بانمک نباشید! مردان نمکی زنجان! از مجموعه “عشق من ایران”

من چون ریشه زنجانی دارم از اول کشف این مردان نمکی زنجان تو معدن نمک در جریان ماجرا بودم و خیلی خیلی برام عجیب و کمی هم ترسناک بود برام تو اون سن، ولی گذشته از تمام این احساساتی که من داشتم این مومیایی های ناخواسته خیلی میتونن به علم پیشینه شناسی کمک کنن.
خدا رو کی دیده، اصلا شاید یه روز از روی دی ان ای این مردان نمکی نمونه زندشون رو ساختن و من هم اجداد زنجانیمون رو دیدم!
به امید اون روز!

با لباس های تمیز رفتیم رختشویخانه زنجان! از مجموعه “عشق من ایران”

راست و دروغش گردن راهنمایان تور رختشویخانه زنجان، ولی خیلی برام جالب بود وقتی شنیدم همچین رختشویخانه عمومی و بزرگی نداریم جای دیگه و فقط تو زنجان هست! تازه رایگان هم بوده!
گویا اون زمان به این نتیجه رسیده بودن که شستن رخت کنار رودخونه تو سرما خیلی خطرنامه و گاهی حتی موجب افتادن تو آب رودخونه و مرگ میشه، پس برای کاهش بیماری و مرگ و سختی که هزینه های زیادی رو به جامعه تحمیل میکنه، این بنای تمیز و بهداشتی و سرپوشیده و گرم و زیبا رو ساخته بودن و رایگان در اختیار خانم ها قرار داده بودن.

هتل سنتی ددمان زنجان! از مجموعه “عشق من ایران”