صد سال سابقه در عکاسی! مصاحبه اختصاصی با استاد منوچهر خویی

البته خیلی ساله که دیگه تقریبا اثری از دوربین های فیلم و نگاتیو نیست، ولی دوست دارم بدونم نظر شما به عنوان کسی که با هر دو حرفه ای برخورد کرده چیه؟

استاد خویی: زمان پدرم از شیشه به جای فیلم استفاده می شد. روزی که فیلم و نگاتیو اومد پدرم گفت دیگه هنر مرد! در صورتی که هنر با فیلم و نگاتیو هم ادامه پیدا کرد تا روزی که دیجیتال اومد و دوباره فیلم و نگاتیوی ها گفتن هنر مرد! هنر هیچوقت نمیمیره!

سیر تا پیاز جهانگردی به روایت مهدی کاوندی در مصاحبه زنده خانم نازیلا خویی

نزدیک به یک ساعت از هر دری گفتیم و آموزش دادیم و خاطره تعریف کردیم و آخرش حیفم اومد فایلش رو آپلود نکنم اینجا تا بشه بازم دید. خانم نازیلا خویی مقیم آلمان هستن و تراول شو تولید میکنن از اروپا. پیشنهاد دادن که با من مصاحبه آنلاین بکنن و من هم قبول کردم. امیدوارم مطالبش مفید باشه و خاطراتش جذاب!