سالم رفتم جهانگردی، با ویلچر برگشتم!

ترکیه که بودم پام شکست و تا اینجاش عادیه چون پیش میاد دیگه. قسمت عجیبش اینجاست که اگه پاتو گچ بگیری دیگه اجازه نداری هواپیما سوار بشی تا گچ رو باز کنی. دلیلش رو هم هیچکی نمیدونه.
منم اگه پام رو گچ میگرفتم باید دوماه ترکیه میموندم تا گچ پام باز بشه بعد بیام. یا این که گچ میگرفتم و زمینی میومدم. یا این که همونجور شکسته میبستمش و میومدم ایران گچ می گرفتم.
من راه آخر رو انتخاب کردم.
قدر سلامتی رو بدونید.

Written by

من مهدی کاوندی هستم. بابام میگه دلقکم ولی مامانم میگه خیلی هم بانمکم. حالا چه دلقک چه بانمک، به بیست و پنج کشور سفر کردم، چند تا فیلم کوتاه و بلند و مستند ساختم، تو جشنوارها شرکت کردم، تو چهار تا کشور زندگی کردم و دست آخر تصمیم گرفتم تراول شو (نوعی سفرنامه تصویری) درست کنم. امیدوارم تماشا کنید و تو نظر و پیشنهاد دادن خسیس نباشید!

دیدگاهتان را بنویسید