صد سال سابقه در عکاسی! مصاحبه اختصاصی با استاد منوچهر خویی

البته خیلی ساله که دیگه تقریبا اثری از دوربین های فیلم و نگاتیو نیست، ولی دوست دارم بدونم نظر شما به عنوان کسی که با هر دو حرفه ای برخورد کرده چیه؟

استاد خویی: زمان پدرم از شیشه به جای فیلم استفاده می شد. روزی که فیلم و نگاتیو اومد پدرم گفت دیگه هنر مرد! در صورتی که هنر با فیلم و نگاتیو هم ادامه پیدا کرد تا روزی که دیجیتال اومد و دوباره فیلم و نگاتیوی ها گفتن هنر مرد! هنر هیچوقت نمیمیره!

Written by

من مهدی کاوندی هستم. بابام میگه دلقکم ولی مامانم میگه خیلی هم بانمکم. حالا چه دلقک چه بانمک، به بیست و پنج کشور سفر کردم، چند تا فیلم کوتاه و بلند و مستند ساختم، تو جشنوارها شرکت کردم، تو چهار تا کشور زندگی کردم و دست آخر تصمیم گرفتم تراول شو (نوعی سفرنامه تصویری) درست کنم. امیدوارم تماشا کنید و تو نظر و پیشنهاد دادن خسیس نباشید!