کاروانسرای خصوصی در نیشابور! از مجموعه “عشق من ایران”

این که مالک یه چیزی باشی ولی اختارش رو نداشته باشی به خودی خود یه بحث پیچیدست و منم دقیق نمیدونم چجوریه، ولی کاروانسراس نیشابور مالک خصوصی داره اما زیر نظر میراث فرهنگیه. حالا این که دقیقا چه اتفاقی میفته منم نمیدونم. شاید مبلغ اجاره ها رو میدن به آقای نیما رباطی که مالک هست، ولی اجاره کننده ها رو میراث فرهنگی انتخاب میکنه.

ولی باز سازی بنا رو میدونم که کاملا باید با نظارت و تایید میراث فرهنگی باشه.

Written by

من مهدی کاوندی هستم. بابام میگه دلقکم ولی مامانم میگه خیلی هم بانمکم. حالا چه دلقک چه بانمک، به بیست و پنج کشور سفر کردم، چند تا فیلم کوتاه و بلند و مستند ساختم، تو جشنوارها شرکت کردم، تو چهار تا کشور زندگی کردم و دست آخر تصمیم گرفتم تراول شو (نوعی سفرنامه تصویری) درست کنم. امیدوارم تماشا کنید و تو نظر و پیشنهاد دادن خسیس نباشید!