زندگی در قلعه هفتصد ساله! ایل زرزا! از مجموعه “عشق من ایران”

اشنویه از نظر جغرافیایی تو نقطه خیلی خواصی قرار داره چون با مرز ترکیه هفتاد کیلومتر و با مرز عراق فقط سی کیلومتر فاصله داره! این موضوع باعث میشه که تو زمان صلح بهترین نقطه برای معاملات تجاری باشه، ولی در عین حال در زمان جنگ میتونه خطرناک ترین و حساس ترین نقطه کشور باشه!

اشنویه یه قلعه داره که جزو میراث فرهنگی محصوب میشه ولی نکته جالبش اینه که متعلق به ایلی هست به اسم زرزا و نوادگان این ایل هنوز تو این قلعه زندگی میکنن! تو این قسمت از نوه موسی خان که ساکن فعلی قلعه هست اجازه گرفتیم و داخل و خارج قلعه رو بهتون نشون میدیم.